Contactez-nous
EMGS Consulting

Formulaire de contact

  Contact
  Adresse
  • 74  Place du Dr Félix Lobligeois , 75017 Paris
  • 30 Rue du Bois Moussay, 93240 Stains
  Standard
  • 01 47 25 57 79

  За да получат резултати, перÑоналът на ЛондонÑкото училище по хигиена и тропичеÑка медицина интервюира повече от 2500 души. Те отговориха на 75 въпроÑа, https://aptekabulgaria24.com/ поÑтавиха оценката от „без отвращение“ към „макÑимален отказ“. Открито е, че жените имат по -чеÑто враждебноÑÑ‚ към ÑекÑа, отколкото мъжете: риÑковите болеÑти на ÑекÑа и животните Ñа техните оÑновни задейÑтваниÑ. Мъжете имат най -голÑм позор от хора Ñ Ð¾Ñ‚Ð±Ð»ÑŠÑкващ външен вид и глупава храна.